วรรณกรรม ศิลปะที่ถ่ายทอดออกมาภายในงานเขียนเป็นการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาเพื่อมุ่งหวังให้ความบันเทิงหรือเป็นการให้ความรู้และแง่คิดดีๆให้แก่ผู้อ่าน อาจจะเป็นการใช้ภาษาที่สวยงามด้วยการใช้ร้อยแก้วหรือร้อยกรองในการรังสรรค์ผลงานและข้อมูลออกมาจากผู้แต่ง จึงทำให้วรรณกรรมแต่ละเรื่องต่างถูกสอดแทรกความรู้และความรู้สึกของตัวผู้เขียนที่ต้องการถ่ายทอดออกไปให้กับผู้อ่านได้รับทราบ

นอกจากนี้ในวรรณกรรมยังมีการบันทึกข้อมูลและช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์เพื่อเก็บข้อมูลไว้อ้างอิงประวัติศาสตร์ จึงเรียกได้ว่าวรรณกรรมคือสิ่งล้ำค่าของมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรรักษาไว้นอกจากจะช่วยสร้างความบันเทิงให้กับผู้อ่านแล้วยังสามารถให้ความรู้และที่สำคัญเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการบันทึกข้อมูลทางประวัติศาสตร์ไว้ได้เป็นอย่างดี

 

วรรณกรรมซีไรต์ รางวัลแห่งการสร้างสรรค์ผลงานที่ดี

หากย้อนไปไม่ได้อดีตเราจะพบว่าชาติตะวันตกเป็นชนกลุ่มที่มีการบันทึกข้อมูลไว้ตลอดเวลา โดยนิยมขีดเขียนเรื่องราวต่างๆไว้ในสมุดเพื่อเป็นการบันทึกเรื่องราวรวมถึงการเล่าเรื่องในมุมมองความคิดที่ผู้เขียนได้พบเห็น ซึ่งกลายเป็นเรื่องที่ฝังรากหยั่งลึกอยู่ในวัฒนธรรมของชาวตะวันตกและเป็นเพราะชาวตะวันตกนี่เองเราจึงมีข้อมูลทางประวัติศาสตร์

โดยเฉพาะในยุคของพระนารายณ์มหาราชซึ่งในยุคตอนนั้นมีการเปิดประเทศให้ทางยุโรปมีโอกาสเข้ามารับราชการรวมถึงค้าขายกับสยามประเทศ เราจึงได้อ่านเรื่องราวอันล้ำค่าจากการบันทึกของชาวตะวันตกและทราบข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาในยุคนั้น

ซึ่งที่มาของ วรรณกรรมซีไรต์ มีต้นกำเนิดมาจากแนวคิดของชาวยุโรปเช่นเดียวกันนั่นก็คือ นายเคิร์ท ว้าชไฟท์ล (Kurt Wachtveitl) ชาวเยอรมัน

Kurt Wachtveitl

โดยเขาคือเจ้าของกิจการและเป็นผู้จัดการโรงแรมโอเรียนเต็ล เมื่อปี พ.ศ. 2522 นายเคิร์ท ได้มีการสนับสนุนให้เกิดการมอบรางวัลซีไรต์ให้กับนักเขียนเพื่อสนับสนุนงานเขียนให้กับคนรุ่นใหม่ โดยเน้นในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีการรังสรรค์ผลงานงานเขียนออกอย่างโดดเด่นดีต่อผู้อ่าน

 

รางวัลซีไรต์ (S.E.A. Write Award)

รางวัลซีไรต์

เป็นรางวัลสำนักนักเขียนที่ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ โดย S.E.A. Write Award ย่อมาจาก South East Asian Writers Award คือรางวัลวรรณกรรมที่มีการสร้างสรรค์ผลงานออกมาอย่างยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน โดยรางวัลซีไรต์จะทำการมอบรางวัลวรรณกรรมให้แก่นักเขียนหรือนักกวีที่อยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียน ๑๐ ประเทศ  ซึ่งเรียงตามลำดับตัวอักษร ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไนดารุสซาลาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เมียนมา ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย โดยรางวัลสามารถยกระดับและพัฒนาวงการงานเขียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือภูมิภาคอาเซียนได้เป็นอย่างดี โดยได้รับการสนับสนุนจาก rb88.club และยังช่วยทำให้ผู้อ่านได้มีหนังสือที่ดีเพื่อเสริมสร้างความรู้

 

หนังสือที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมซีไรต์งานดีที่น่าอ่าน

หลังจากทราบประวัติความเป็นมาของรางวัลซีไรต์เป็นที่เรียบร้อย ทำให้เราทราบได้ว่าหนังสือแต่ละเล่มที่ได้รับรางวัลซีไรต์ล้วนแล้วแต่ผ่านการคัดเลือกพร้อมทั้งการคัดกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิของแต่ละประเทศ

ทำให้หนังสือที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมซีไรต์ในแต่ละปีที่จะมีเพียง 1 เรื่องเท่านั้น!

ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ เปรียบได้เหมือนหนังสือแบบหัวกะทิที่เราสามารถซื้อมาอ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้และเสพงานเขียนที่ได้รับรางวัล เพราะการอ่านหนังสือเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้อ่านได้เป็น โดยหนังสือเล่มแรกที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมซีไรต์นั่นก็คือ

หนังสือ “ลูกอีสาน” แต่งโดย คำพูน บุญทวี โดยหนังสือเล่มนี้ได้รับรางวัลเมื่อปี 2522

วรรณกรรมซีไรต์ ลูกอีสาน

เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของลูกอีสาน สะท้อนวิถีชีวิตของชาวอีสานรวมทั้งมีการเล่าเรื่องคล้ายกับสารคดีชีวิตผสมผสานไปกับการเล่าเรื่องในแนวนวนิยายที่มีการถ่ายทอดเชิงวรรณศิลป์ที่งดงามมีการใช้ภาษาในการเขียนที่ดี ทำให้ผู้อ่านได้เรียนรู้ถึงความยากลำบากในการก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆในชีวิต

โดยในงานเขียนยังมีการแฝงปรัชญาต่างๆไว้ช่วยสะท้อนให้ผู้อ่านได้ทราบและเรียนรู้วิถีชีวิตอันเรียบง่าย จนเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นที่รู้จักของผู้อ่านและได้รับคัดเลือกให้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาในระดับมัธยมศึกษา และนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของหนังสือที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมซีไรต์โดยแต่ละเล่มมีเสน่ห์ของตัวเอง

ซึ่งทุกปีจะมีการประกาศรางวัลออกมาเพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนนักเขียนให้สร้างสรรค์ผลงานที่ดีออกมาให้กับผู้อ่าน ดังนั้นหากเราอยากอ่านหนังสือที่ดีมีประโยชน์สามารถเลือกอ่านหนังสือที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมซีไรต์เพราะเป็นทางเลือกหนังสือดีที่คุณไม่ควรพลาด

 

รางวัลวรรณกรรมซีไรต์มีบทบาทในการพัฒนาวงการนักเขียนของประเทศไทย

ช่วยให้นักเขียนมีกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีออกมาสู่ท้องตลาด ในมุมมองของผู้อ่านก็จะช่วยให้เราได้มีหนังสือที่ดีมีประโยชน์เพราะการอ่านหนังสือช่วยให้เราได้สัมผัสวิถีชีวิต สภาพความเป็นอยู่ ได้ความรู้และได้รับความเพลิดเพลินจากการอ่านหนังสือ ส่งผลทำให้เราได้เปิดมุมมองที่แปลกใหม่ในชีวิตจากตัวอักษรที่ถูกถ่ายทอดมาจากหนังสือ และยังเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับนักเขียน

โดยนักเขียนที่เคยได้รับรางวัลซีไรต์ในแต่ละปีจะเป็นที่รู้จักมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น

  • เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ จากผลงานเพียงความเคลื่อนไหว ปี 2523
  • ชาติ กอบจิตติ จากผลงานคำพิพากษาปี 2525
  • วินทร์ เลียววาริณ จากผลงานประชาธิปไตยบนเส้นขนาน ปี 2540

และนี่เป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งของรายชื่อหนังสือและนักเขียนที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมซีไรต์ โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามผลงานและหาหนังสือดีๆประเทืองปัญญาได้ในโอกาสต่อไป