วรรณกรรมสมัยอยุธยา

วรรณกรรมสมัยอยุธยา ควรค่าแก่การรักษา

ในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่มีอายุยาวนานถึง 417 ปี มีกวีและวรรณกรรมมากมาย ซึ่งควรจะมีมากกว่านี้ แต่เนื่องจากความไม่สงบในดินแดน ทั้งสงครามและการแย่งชิงราชสมบติ โดยมีกษัตริย์ในยุคนั้นถึง 33 พระองค์ และ เปลี่ยนวงศ์กษัตริย์ถึง 4 ครั้ง แต่ก็ยังมี วรรณกรรมสมัยอยุธยา ที่ถูกยกย่องมาเป็นวรรณคดีและยังมีการกล่าวถึงอยู่ในปัจจุบัน โดยการสร้างสรรค์จาก 5 พระองค์ คือ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม สมเด็จพระนารายณ์ สมเด็จพระเจ้าบรมโกศ ยุคทองของ วรรณกรรมสมัยอยุธยา เกิดขึ้นในยุคกลางซึ่งมีสมเด็จพระนารายณ์ครองราชสมบติ ไม่ว่าจะเป็นชนชั้นผู้น้อยทั้งชายและหญิง ต่างหลงใหลในวรรณกรรมและสร้างสรรค์ไว้อย่างมากมาย ทำไม วรรณกรรม ถึงรุ่งเรืองในยุคของพระนารายณ์ ความเจริญของบ้านเมือง สมเด็จพระนารายณ์ทรงพระปรีชาสามารถ ประกอบกับบริวารของพระองค์ช่วยเสริมบารมีในทุกๆ ด้าน เช่น นักการทูต นักรบ สถาปนิก ซึ่งมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เมื่อบ้านเมืองเจริญ วรรณกรรมจึงรุ่งเรืองตามไปด้วย ทรงสนพระทัย ทรางพระปรีชาญาณทางด้านวรรณกรรมเป็นพิเศษ เป็นยุคที่ฝั่งตะวันตกมาเผยแพร่ศาสนา คนไทยจึงต้องใส่ใจในศาสนาและภาษาของตนเอง   วรรณคดีและวรรณกรรมอยุธยาที่ตกทอดสู่ชนรุ่นหลัง กฤษณาสอนน้องคำฉันท์ กาพย์มหาชาติ โคลงหริภุญชัย Continue Reading

Posted On :