S.E.A Write
Category:

วรรณกรรมซีไรต์ รางวัลแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน

วรรณกรรม ศิลปะที่ถ่ายทอดออกมาภายในงานเขียนเป็นการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาเพื่อมุ่งหวังให้ความบันเทิงหรือเป็นการให้ความรู้และแง่คิดดีๆให้แก่ผู้อ่าน อาจจะเป็นการใช้ภาษาที่สวยงามด้วยการใช้ร้อยแก้วหรือร้อยกรองในการรังสรรค์ผลงานและข้อมูลออกมาจากผู้แต่ง จึงทำให้วรรณกรรมแต่ละเรื่องต่างถูกสอดแทรกความรู้และความรู้สึกของตัวผู้เขียนที่ต้องการถ่ายทอดออกไปให้กับผู้อ่านได้รับทราบ นอกจากนี้ในวรรณกรรมยังมีการบันทึกข้อมูลและช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์เพื่อเก็บข้อมูลไว้อ้างอิงประวัติศาสตร์ จึงเรียกได้ว่าวรรณกรรมคือสิ่งล้ำค่าของมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรรักษาไว้นอกจากจะช่วยสร้างความบันเทิงให้กับผู้อ่านแล้วยังสามารถให้ความรู้และที่สำคัญเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการบันทึกข้อมูลทางประวัติศาสตร์ไว้ได้เป็นอย่างดี   วรรณกรรมซีไรต์ รางวัลแห่งการสร้างสรรค์ผลงานที่ดี หากย้อนไปไม่ได้อดีตเราจะพบว่าชาติตะวันตกเป็นชนกลุ่มที่มีการบันทึกข้อมูลไว้ตลอดเวลา โดยนิยมขีดเขียนเรื่องราวต่างๆไว้ในสมุดเพื่อเป็นการบันทึกเรื่องราวรวมถึงการเล่าเรื่องในมุมมองความคิดที่ผู้เขียนได้พบเห็น ซึ่งกลายเป็นเรื่องที่ฝังรากหยั่งลึกอยู่ในวัฒนธรรมของชาวตะวันตกและเป็นเพราะชาวตะวันตกนี่เองเราจึงมีข้อมูลทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะในยุคของพระนารายณ์มหาราชซึ่งในยุคตอนนั้นมีการเปิดประเทศให้ทางยุโรปมีโอกาสเข้ามารับราชการรวมถึงค้าขายกับสยามประเทศ เราจึงได้อ่านเรื่องราวอันล้ำค่าจากการบันทึกของชาวตะวันตกและทราบข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาในยุคนั้น ซึ่งที่มาของ วรรณกรรมซีไรต์ มีต้นกำเนิดมาจากแนวคิดของชาวยุโรปเช่นเดียวกันนั่นก็คือ นายเคิร์ท ว้าชไฟท์ล (Kurt Wachtveitl) ชาวเยอรมัน โดยเขาคือเจ้าของกิจการและเป็นผู้จัดการโรงแรมโอเรียนเต็ล เมื่อปี พ.ศ. 2522 นายเคิร์ท ได้มีการสนับสนุนให้เกิดการมอบรางวัลซีไรต์ให้กับนักเขียนเพื่อสนับสนุนงานเขียนให้กับคนรุ่นใหม่ โดยเน้นในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีการรังสรรค์ผลงานงานเขียนออกอย่างโดดเด่นดีต่อผู้อ่าน   รางวัลซีไรต์ (S.E.A. Write Award) เป็นรางวัลสำนักนักเขียนที่ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ โดย S.E.A. Write Award ย่อมาจาก South East Asian Writers Award คือรางวัลวรรณกรรมที่มีการสร้างสรรค์ผลงานออกมาอย่างยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน โดยรางวัลซีไรต์จะทำการมอบรางวัลวรรณกรรมให้แก่นักเขียนหรือนักกวีที่อยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียน ๑๐ ประเทศ  ซึ่งเรียงตามลำดับตัวอักษร ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไนดารุสซาลาม ฟิลิปปินส์ Continue Reading

Posted On :
วรรณกรรมท้องถิ่นภาคกลาง

วรรณกรรมท้องถิ่นภาคกลาง

วรรณกรรม เป็นการบันทึกเรื่องราวโดยถ่ายทอดเป็นลายลักษณ์อักษรโดยแต่ละภูมิภาคจะมีลักษณะการเขียนที่แตกต่างกัน โดยจะสะท้อนถึงสภาพความเป็นอยู่ รวมถึงการใช้ภาษาที่โดดเด่นของแต่ละภูมิภาค แต่ในวันนี้เราจะพามาสัมผัสกับ วรรณกรรมท้องถิ่นภาคกลาง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภูมิภาคที่มีงานเขียนที่โดดเด่นเพราะเราจะสังเกตได้จากวรรณกรรมแต่ละชิ้นงานของทางภาคกลาง จะมีการบ่งบอกถึงความสนุกสนานและความอุดมสมบูรณ์ของอาหารการกินรวมถึงธรรมชาติที่สมบูรณ์   หากเราได้อ่าน วรรณกรรมท้องถิ่นของทางภาคกลาง … จะทำให้เราทราบได้ว่าในยุคหนึ่งความเป็นอยู่ของคนภาคกลางมีความสุข สดใสและสนุกสนาน ถูกถ่ายทอดออกมาอยู่ภายในวรรณกรรม ซึ่งประเภทของวรรณกรรมท้องถิ่นภาคกลางนั้นจะถูกแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ เช่น วรรณกรรมประเภทกลอนสวดที่มีการประพันธ์ด้วยกาพย์ยานี ฉบังและสุรางคนางค์ ในบางครั้งเรียกว่าคำกาพย์ เพราะในบางช่วงเวลาประชาชนจะมีการเข้าวัดทำบุญในวันพระและวันสำคัญทางศาสนาเพื่อถือศีลอุโบสถ เมื่อเสร็จพิธีจะทำการฟังสวด  หรือหนังสือนิทานที่มีการอ่านวรรณกรรมประเภทนิทานที่มีทำนองไพเราะเสนาะหูเพื่อให้ประชาชนได้เพลิดเพลินกับคติธรรม สำหรับวรรณกรรมประเภทกลอนสวดที่มีชื่อเสียงเช่น สังข์ศิลป์ชัย โสนน้อยเรือนงาม   ประเภทบทละครนอก ซึ่งเป็นวรรณกรรมที่มาในการประพันธ์ออกมาเป็นตอนๆเพื่อใช้ในการเล่นละคร โดยการเล่นละครนอกเป็นการแสดงพื้นบ้านที่ได้รับความนิยมในสมัยอยุธยาจนถึงยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น พร้อมทั้งอย่างแพร่กระจายไปในชีวิตประจำวันของชาวบ้านตามพื้นที่ต่างๆในภาคกลาง วรรณกรรมประเภทบทละครนอกที่ได้รับความนิยมในยุคนั้น เช่น นิทานชาดกที่มีคติสอนใจอย่างเรื่อง พิกุลทอง มโนราห์ โม่งป่า พิมพ์สวรรค์ พิณสุริยวงศ์  สุวรรณศิลป์ สุวรรณหงส์ และโสวัต สำหรับละครนอกที่ได้รับความนิยมในยุครัตนโกสินทร์เป็นบทพระราชนิพนธ์ละครนอกในรัชกาลที่ 2เช่น ไชยเชษฐ์ ไกรทอง คาวี สังข์ทอง   ประเภทกลอนนิทาน โดยส่วนใหญ่มักจะมีการประพันธ์จนจบเรื่องแตกต่างจากบทละครนอกที่นิยมแบ่งเป็นตอนๆ  โดยวรรณกรรมท้องถิ่นภาคกลางประเภทกลอนนิทานเป็นที่แพร่หลายมากในสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 6 Continue Reading

Posted On :
วรรณกรรมสมัยอยุธยา

วรรณกรรมสมัยอยุธยา ควรค่าแก่การรักษา

ในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่มีอายุยาวนานถึง 417 ปี มีกวีและวรรณกรรมมากมาย ซึ่งควรจะมีมากกว่านี้ แต่เนื่องจากความไม่สงบในดินแดน ทั้งสงครามและการแย่งชิงราชสมบติ โดยมีกษัตริย์ในยุคนั้นถึง 33 พระองค์ และ เปลี่ยนวงศ์กษัตริย์ถึง 4 ครั้ง แต่ก็ยังมี วรรณกรรมสมัยอยุธยา ที่ถูกยกย่องมาเป็นวรรณคดีและยังมีการกล่าวถึงอยู่ในปัจจุบัน โดยการสร้างสรรค์จาก 5 พระองค์ คือ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม สมเด็จพระนารายณ์ สมเด็จพระเจ้าบรมโกศ ยุคทองของ วรรณกรรมสมัยอยุธยา เกิดขึ้นในยุคกลางซึ่งมีสมเด็จพระนารายณ์ครองราชสมบติ ไม่ว่าจะเป็นชนชั้นผู้น้อยทั้งชายและหญิง ต่างหลงใหลในวรรณกรรมและสร้างสรรค์ไว้อย่างมากมาย ทำไม วรรณกรรม ถึงรุ่งเรืองในยุคของพระนารายณ์ ความเจริญของบ้านเมือง สมเด็จพระนารายณ์ทรงพระปรีชาสามารถ ประกอบกับบริวารของพระองค์ช่วยเสริมบารมีในทุกๆ ด้าน เช่น นักการทูต นักรบ สถาปนิก ซึ่งมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เมื่อบ้านเมืองเจริญ วรรณกรรมจึงรุ่งเรืองตามไปด้วย ทรงสนพระทัย ทรางพระปรีชาญาณทางด้านวรรณกรรมเป็นพิเศษ เป็นยุคที่ฝั่งตะวันตกมาเผยแพร่ศาสนา คนไทยจึงต้องใส่ใจในศาสนาและภาษาของตนเอง   วรรณคดีและวรรณกรรมอยุธยาที่ตกทอดสู่ชนรุ่นหลัง กฤษณาสอนน้องคำฉันท์ กาพย์มหาชาติ โคลงหริภุญชัย Continue Reading

Posted On :